Kto je to

Ivo, aktívny jedinec a pre úplnosť aj vozičkár, ktorý sem zapisuje svoje postrehy, myšlienky a scenérie. Aktivista za zdravotne postihnutých a bezbariérovosti, autor rôznych projektov a spíker. 

Projekty ktoré sú pred ním: www.go-ok.euwww.hendikup.sk;
a za ním: www.parking4disabled, www.diverzity.sk, www.dobrovolnictvo.info, www.kamstatosom.eu, odborný asistent (politika) a veľa iného.

*) Niektoré z názorov nájdete na go-ok alebo Medzery