Koľko stojí bezbariérovosť?

Nič.

Nemalé sumy stoja až odstránenia už vytvorených bariér, alebo ich opravy – spravidla viacnásobné, pretože ich robia neodborníci, ktorí si myslia, že sa to dá oklamať.

Takže bezbariérovosť neoklameš. Ale nestojí NIČ.